Ochrana osobných údajov

Zbierame knihy, nie Vaše osobné údaje.
Údaje poskytnuté v kontaktnom formulári využívame výhradne za účelom zodpovedania Vašich otázok a požiadaviek. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. budúce uzatvorenie zmluvy (áno aj kúpnej na jednu knižku). Bez poskytnutia týchto údajov Vám objednané knihy nedokážeme doručiť. Po vyriešení Vašich požiadaviek získané osobné údaje zmažeme. Nezhromažďujeme žiadne iné osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám.
Upozorňujeme Vás, že máte kopec práv, sú uvedené v Kapitole III GDPR tu (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK#d1e2153-1-1) a v prípade ich porušenia sa môžete so sťažnosťou obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).