Bratislava a jej premeny -
Most SNP

Ľubomír Deák a Juraj Bončo

Bratislava a jej premeny. Niektoré boli v priebehu rokov výraznejšie než iné.
Výstavba Mostu SNP navždy zmenila siluetu mesta a preto ani 50. narodeniny
tejto dominanty nemohli ostať bez povšimnutia.
Legendárne UFO, architektonický unikát, neoddeliteľná súčasť panorámy mesta.
Turista bez fotky Mostu SNP neodíde - koniec koncov, bolo by to ako ísť do
Paríža a neodfotiť si Eiffelovku. Ako tento bratislavský velikán vznikal, pýtate sa?
Fotograf Juraj Bončo našťastie zachytil celý jeho zrod. Raritné dobové zábery
inšpirovali o 50 rokov neskôr fotografa Ľubomíra Deáka a ten sa ich rozhodol
zopakovať. Dal si tú námahu vypátrať presné uhly a pozície záberov a voilá!
Monochrómia verzus farebnosť, budovanie socializmu verzus svet dneška,
proces verzus výsledok - z akéhokoľvek pohľadu sa na to pozriete, je to pohľad
fascinujúci.
Vďaka QR kódom pri niektorých dvojiciach záberov sa na pátrača môžete zahrať aj vy.
Kniha však rozhodne nie je len pre detektívnych amatérov, architektonických
nadšencov či prešpurákov plných nostalgie. Táto precízne zachytená
bratislavská premena ako memento doby bude dozaista ohurovať ešte aj
niekoľko generácii po nás.